วิธีการพันผ้าพันคอแบบต่างๆ

25 วิธี 25 ลุค กับการพันผ้าพันคอ ภายใน 5 นาที 

วิธีการพันผ้าพันคือ ผืนใหญ่ สี่เหลี่ยมจตุรัส แบบสาว Narada

 

12  วิธีเก๋ กับวิธีพันผ้าพันคอแคชเมียร์ แบบสาวเซเลป